CADETCOS TÈCNIC
Càrrec Nom
Entrenador/a Aaron Guerra                                 
Ajudant/a

Maria Conesa

JUGADORES
Dorsal Nom                                                   
2  
 
 
 
14   
15   
16   
21   
23   
25   
31   
70